rodinné domy  

vsakování srážkové vody 

vyhodnocení rizikových geofaktorů (podzemní voda, záplavová území)

       
  domovní ČOV   vsakovací zkoušky

vyjádření hydrogeologa

         
 

      

studny

 

 

realizace průzkumného vrtu

ověření kvality a vydatnosti vodního zdroje

vyjádření hydrogeologa

vyřízení povolení k odběru podzemní vody

kontrola kvality pitné vody (odběr vzorku, analýza v akreditované laboratoři)

hydrogeologické posudky (vzájemné ovlivnění studní aj.)

  SLUŽBY

     
      pozemky/areály  

ekologické audity

průzkumy znečištění  

analýzy rizika      

návrhy nápravných opatření a vyčíslení nákladů

monitorování hladin a znečištění podzemní vody

základní zprávy IPPC

       
  odpady/demolice  

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

protokol o prohlídce objektů k demolici

vzorkování (nebezpečných) odpadů

       
  skládky   monitorování podzemní vody
       
  hnojiště/jímky  

zkoušky těsnosti náhradním způsobem

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

KVALIFIKACE

odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii

pověření k hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů

manažér vzorkování odpadů

  

 

 

 

manažér vzorkování podzemní vody

odborná způsobilost - hydrogeologický prieskum

 (Slovensko)

živnostenské oprávnění - geologické práce, nakládání s N odpady

   
  

 

REFERENCE

 

 

 
       

 

webdesign: © Radim Pětvalský 2011

 

 

 

  počítadlo.abz.cz

  Ing. Radim Pětvalský
  hydrogeolog
   
  Hydrogeologie, sanace, studny, posudky, vyjádření, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vzorkování odpadů,
ověření kvality pitné vody, vsakovací zkoušky, analýzy rizika, monitorování podzemní vody, zkoušky těsnosti, supervize,
ekologické audity, průzkumy znečištění, inženýrsko-geologický průzkum, průzkumné vrty.
   
  kontakt:
   
  e-mail: petvalsky@seznam.cz
  tel.: 731 400 110
  adresa: Gustava Klimenta 706/8, 703 01 Havířov